• Để tham gia Diễn đàn, hãy đăng ký để trở thành thành viên chính thức. Tìm hiểu thêm.

Thông tin chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc phải có?

#1
Bạn Nguyễn Đức Toàn tại Công ty Xây Dựng Cơ Điện Hải Phát hỏi? Công ty hoạt động thi công xây dựng nhưng không đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thì có được đăng tải thông tin năng lực lên trang thông tin điện tử không? Nếu được thì cần làm hồ sơ như thế nào?

Viện Quản lý xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình.Khi tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

Tham khảo: dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tại bộ xây dựng uy tín nhất
 
bannerad200x150 bannerad200x150 bannerad200x150 bannerad200x150